Hoogte 29-7 OB vordering

Wederom een aanvulling in sfvonline die het werken daarmee nog eenvoudiger maakt.

Op het tabblad Algemeen kan nu de datum van de laatste BTW-aangifte kan nu worden ingevuld op het tabblad Algemeen nadat is aangevinkt dat de gefailleerde BTW-plichtig is.

Het vermelden van die datum is vooral een reminder voor de gebruiker van sfvonline: Toetsing van  de factuurdata van een crediteur aan die datum vereenvoudigt het vermelden van de BTW in de juiste categorie.

Is de datum van de laatste BTW-aangifte ingevuld dan wordt tevens in de Zelfhelpfunctie, indien de crediteur factuurdata heeft opgegeven, de BTW automatisch op de correcte wijze verwerkt.

De datum van de laatste BTW-aangifte is essentieel voor de correcte hoogte van de 29-7 OB vordering van de fiscus.

Alleen de BTW die verantwoord is in een aangifte mag de hoogte van de 29-7 OB vordering bepalen. Immers, BTW die nog niet in een aangifte is verantwoord is formeel noch materieel in vooraftrek genomen!

Het (kunnen) vaststellen van juiste hoogte van de 29-7 OB vordering vindt in de praktijk nogal eens plaats doordat de curator, al dan niet op verzoek van de fiscus, crediteurenlijsten verstrekt. Is op die lijsten de BTW niet vermeld dan wel de BTW niet uitgesplitst in wel/niet verantwoord, dan kan het  verstrekken van die crediteurenlijsten leiden tot een onjuiste -en vaak te hoge- aanslag.

Een te hoge aanslag betekent niet alleen dat de fiscus bij een uitdeling in het faillissement een te hoge uitkering ontvangt, waardoor de andere crediteuren worden benadeeld, maar ook, in een voorkomend geval, dat de stille pandhouder van de bodemzaken een hoger bedrag bij de boedel moet inbrengen.

 

SFVonline maakt elke insolventie simpel Win tijd, bespaar kosten, en stop met het handmatig invullen van Excel-sheets voor het afwikkelen van faillisementen. Met SFVonline heb je binnen één klik een Standaard Financieel Verslag. Registreer direct
🍪 Cookies

Mag SFVonline cookies plaatsen? De website kan daardoor verbeterd worden. Meer informatie vindt u in de cookieverklaring.

Accepteer cookies
Liever niet