UPDATE Betalen/uitkeren met een SEPA-batch bestand en meer Lees verder
/
Cursus SFV Lees verder

SFVonline maakt elke insolventie simpel

Win tijd en bespaar kosten bij de financiële afwikkeling van een insolventie met SFVonline.

Na invoer van elke bankmutatie en/of de gegevens van een crediteur is de afwikkeling met één muisklik zichtbaar. Handmatige berekeningen zijn niet nodig.

Het juiste gereedschap voor elke insolventie

SFVonline is de online-versie van het bekende Standaard Financieel Verslag (SFV). SFVonline is het enige programma waarin alle aanbevelingen van het Rapport INSOLAD Afwikkeling Faillissementen (WAF-rapport) zijn verwerkt.

De juistheid van die aanbevelingen is onder meer onderschreven door INSOLAD, Recofa en het Ministerie van Financiën. SFVonline is up-to-date met wet-/regelgeving en rechtspraak en wordt steeds up-to-date gehouden.

Faillissementen afwikkelen volgens de geldende regelgeving

Iedere curator/bewindvoerder is op grond van de Recofa-richtlijnen verplicht tot het maken van crediteurenlijsten en het verantwoorden van de ontvangsten en uitgaven door middel van een Financieel verslag.

Bespaar tijd met de Crediteurenwizard

De Crediteurenwizard maakt het simpel aan de NAW-gegevens van een crediteur meer vorderingen te koppelen en geeft een simpel overzicht van die gegevens en vorderingen.

De juiste rapporten beschikbaar als PDF of print

De crediteurenlijsten, het (voorlopig/tussentijds/eind) Financieel verslag, de Uitdelingslijst en de overzichten Pandinbreng en Omzetbelasting kunnen (op ieder gewenst moment) worden geprint of direct als PDF worden opgeslagen.

Hoe het werkt

Direct aan de slag

Na registratie kunt u SFVonline direct gaan gebruiken. Er kan dan een onbeperkt aantal SFV's worden aangemaakt en bestaande Excel SFV's kunnen worden geïmporteerd.

Creëer financiële verslagen

SFVonline produceert op basis van ingevoerde gegevens van crediteuren en bankmutaties de wettelijke vereiste crediteurenlijsten, evenals Tussentijdse Financiële Verslagen (TFV's) en het Financiële Eind Verslag (FEV).

Of de insolventie nu groot, klein, eenvoudig of ingewikkeld is, SFVonline maakt altijd de juiste documenten om met een druk op de knop de afwikkeling te verzorgen. Alle documenten worden direct in PDF-formaat opgeslagen.

Wikkel insolventies af

Aan de hand van de ingevoerde bankmutaties en gegevens van crediteuren rekent SFVonline automatisch uit op welke wijze de insolventie moet worden afgewikkeld. Dat is dan zichtbaar in Uitdeling, Pandinbreng en Omzetbelasting.

Snel aan de slag

SFVonline bestaat uit verschillende pakketten en extra functionaliteiten. Elk pakket en extra functionaliteit geldt voor één gebruiker. Uiteraard kan per kantoor gekozen worden voor meer gebruikers met dezelfde of verschillende pakketten en (verschillende) extra functionaliteit.

Telefonische support op werkdagen ** Ma t/m vrij van 10:00 tot 18:30u

Een onbeperkt aantal SFV's aan te maken

Gratis toegang voor één medewerker per pakket

Faillissement

Met het pakket Faillissement kunnen onbeperkt SFV’s gemaakt/bewerkt/beheerd worden in faillissementen (en surseances van betaling). Met een muisklik kan een Surseance omgezet worden in een Faillissement zonder invoer van nieuwe/aanvullende gegevens.

1 pakket

Extra functionaliteiten en extra medewerkers kunnen in de vervolgstappen van het registratieproces worden gekozen.

Uw investering

49,95
per maand (excl. BTW)
599,40 per kalenderjaar (excl. BTW)

WSNP

Met het pakket WSNP kunnen onbeperkt SFV’s gemaakt/bewerkt/beheerd worden in schuldsaneringsregelingen natuurlijke personen.

1 pakket

Extra functionaliteiten en extra medewerkers kunnen in de vervolgstappen van het registratieproces worden gekozen.

Uw investering

49,95
per maand (excl. BTW)
599,40 per kalenderjaar (excl. BTW)
Beste keus

Faillissement + WSNP

Dit pakket is een combinatie van de pakketten Faillissement en WNSP. Met één muisklik zet u het ene type insolventie om in een andere, zonder invoer van nieuwe of aanvullende gegevens. Daardoor is het mogelijk te zien wat de financiele gevolgen zijn van, bijvoorbeeld, de omzetting van een Faillissement in een WSNP (of omgekeerd).

1 pakket

Extra functionaliteiten en extra medewerkers kunnen in de vervolgstappen van het registratieproces worden gekozen.

Uw investering

99,90
75,00
per maand (excl. BTW)
900,00 per kalenderjaar (excl. BTW)

Extra functionaliteiten

Breid SFVonline uit met extra functionaliteiten.

Zelfhelpfunctie

Crediteuren kunnen zelf hun vordering (al dan niet met bestanden) uploaden naar SFVonline met de Zelfhelpfunctie; desgewenst kunnen de bestanden gekoppeld worden aan de vordering. Pas na beoordeling door de curator/bewindvoerder wordt de vordering (automatisch) op de juiste crediteurenlijst geplaatst.

Correspondentiefunctie

Stuur vanuit SFVonline emails, bijvoorbeeld om de plaatsing van een vordering op een lijst van voorlopig erkende vorderingen te bevestigen of om de crediteuren uit te nodigen voor een verificatievergadering.

Koppel-/opslagfunctie

Met deze functie kunnen per vordering PDF-bestanden worden geupload, waarna die worden opgeslagen en aan de vordering worden gekoppeld. Die bestanden zijn dan steeds in SFVonline in te raadplegen door de vordering te 'openen'.

De kosten zijn gelijk aan die van de opslagruimte van de bestanden per dag, vanaf 6 weken na de upload. Die kosten zijn per jaar (prijspeil 2020) € 0,15 per gigabyte, excl. btw. Afrekening vindt plaats na het einde van ieder kalenderjaar. De omvang van de (extra) opslagruimte is steeds zichtbaar op de persoonlijke pagina van de Kantoorbeheerder.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Heeft u een vraag over SFVonline die hier niet wordt beantwoord? Neem dan gerust contact op met onze supportafdeling via info@SFVonline.nl of bel naar +31(0)85 066 79 59.

Nee. De ingewikkeldheid van een insolventie speelt geen enkele rol: Het SFV vraagt alleen de invoer van de bankmutaties en de gegevens van crediteuren. Alle daaruit voortvloeiende berekeningen worden automatisch gemaakt ongeacht hoe eenvoudig of ingewikkeld een insolventie is.

Nee, als u het Pakket Faillissement + WSNP heeft gekozen of daarvoor alsnog kiest, is dat niet nodig.

Ja, dat kan. Bij het aanmaken van een nieuw SFV vindt er een check plaats met de gegevens in het Centraal Insolventie Register (CIR). Blijkt uit die check dat u niet de curator/bewindvoerder bent, dan kunt u wel een SFV aanmaken en bewerken, maar het is dan niet-geautoriseerd. Dat wordt automatisch vermeld op alle output.

Ja. Mits die curatoren/bewindvoerders en (insolventie)medewerkers bij SFVonline geregistreerd zijn. Elke curator/bewindvoerder heeft de mogelijkheid de toegang van een medewerker tot diens SFV's te blokkeren.

U kunt met al uw praktische vragen over de werken van de website terecht bij de telefonische ondersteuning. Ook vragen over de theorie van de financiële afwikkeling kunt u stellen, zoals bijvoorbeeld de vraag welk label voor berekening u moet kiezen bij een preferente vordering.

SFVonline maakt elke insolventie simpel

Stop met het handmatig invullen van Excel-sheets voor het afwikkelen van insolventies.
Win tijd en bespaar kosten met SFVonline.
Met SFVonline heeft u binnen één klik een Standaard Financieel Verslag.