NIEUW: Tussentijdse uitkering heel gemakkelijk met SFVonline

Door de negatieve rente is onder meer de behoefte ontstaan aan de insolventiecrediteuren een tussentijdse uitkering te doen. Een uitkering aan de insolventiecrediteuren kan alleen plaatsvinden na een verificatievergadering.

Met SFVonline gaat het doen en verwerken van een dergelijke uitkering heel gemakkelijk. 

Indien in SFVonline op Resumé (in het tabblad Algemeen) is/wordt aangevinkt dat de verificatievergadering heeft plaatsgevonden, verschijnt er (onder FEV) het tabblad Tussentijdse uitkering. Open je dat tabblad, dan wordt zichtbaar welke crediteuren recht hebben op een uitkering. Vervolgens kun je ervoor kiezen aan al die crediteuren een percentage uit te keren dan wel per crediteur een bedrag van de uitkering. 

Zodra je de hoogte van de tussentijdse uitkering, die dus ook 100% kan zijn, hebt aangegeven wordt een nieuw venster geopend waarin staan vermeld: 

1.)    de naam van de crediteur

2.)    het IBAN van de crediteur

3.)    de referentie(s) van de crediteur

4.)    de (totale) vordering van de crediteur

5.)    de (maximale) uitkering waarop de crediteur recht heeft

6.)    het totaal van de al gedane tussentijdse uitkering(en)

7.)    het bedrag van de tussentijdse uitkering die je wil doen,

waarmee de bankoverschrijving per crediteur (handmatig) kan worden aangemaakt. 

Is het IBAN nog niet bekend dan zul je dat alsnog zelf moeten invoeren. 

Nadat betaling(en) vanaf de boedelrekening (feitelijk) heeft/hebben plaatsgevonden, geef je dat aan (per crediteur) middels een vinkje in de laatste kolom in het venster. De betaalde uitkering wordt dan automatisch per crediteur vermeld in Rekening, inclusief de Toerekening.

SFVonline maakt elke insolventie simpel Win tijd, bespaar kosten, en stop met het handmatig invullen van Excel-sheets voor het afwikkelen van faillisementen. Met SFVonline heb je binnen één klik een Standaard Financieel Verslag. Registreer direct
🍪 Cookies

Mag SFVonline cookies plaatsen? De website kan daardoor verbeterd worden. Meer informatie vindt u in de cookieverklaring.

Accepteer cookies
Liever niet