What's new?

Nieuw is onder meer:

De SFV's (in het overzicht) kunnen door te 'slepen' gesorteerd worden. Daarnaast is er een zoekfunctie in het overzicht toegevoegd (links bovenin kan bij 'Naam' de volledige naam van het SFV worden ingevuld of, nog makkelijker, slechts een paar letters van die naam).

In Rekening kan 'genavigeerd' worden met de tab-toets, waardoor je eenvoudiger in een volgende kolom komt. In Toerekening kom je met het intoetsen van ten minste twee letters snel bij het juiste label.

Bij de invoer van een Preferente vordering moestr steeds een Label voor Berekening gekozen worden. Dat is nu anders. Na de invoer van het wetsartikel van de preferentie wordt het Lable voor Berekening automatisch bepaald. Bij enkele preferenties zijn meer Labels mogelijk en alleen die Labels die van toepassing kunnen zijn verschijnen en daaruit moet je, afhankelijk van de concrete casus, een keuze maken.

In de Zelfhelpfunctie wordt nu apart vermeld of een crediteur een vordering heeft ingediend waarbij aanspraak is gemaakt op eigendomsvoorbehoud, retentierecht, recht van reclame en/of pand-/hypotheekrecht. Het is dus niet meer noodzakelijk de via de Zelfhelpfunctie ingediende vorderingen te 'bekijken' om te zien of er wel/niet sprake is van een aanspraak.

SFVonline maakt elke insolventie simpel Win tijd, bespaar kosten, en stop met het handmatig invullen van Excel-sheets voor het afwikkelen van faillisementen. Met SFVonline heb je binnen één klik een Standaard Financieel Verslag. Registreer direct
🍪 Cookies

Mag SFVonline cookies plaatsen? De website kan daardoor verbeterd worden. Meer informatie vindt u in de cookieverklaring.

Accepteer cookies
Liever niet