What's new II?

Ontstaansdatum vorderingen:

Bij de omzetting van een faillissement/surseance van betaling van een natuurlijk persoon in een WSNP zal moeten worden beoordeeld of het onbetaald laten van de (bekende) schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag van indiening van het verzoek tot omzetting te goeder trouw is geweest. Daarvoor is het (allereerst) van belang te weten welke vordering op welke datum is ontstaan. Die datum kan nu bij iedere vordering worden vermeld en is zichtbaar op de crediteurenlijsten.

Het is mogelijk dat een schuldeiser meer vorderingen van het zelfde type op de schuldenaar heeft, bijvoorbeeld meer Concurrente vordering, met verschillende data van ontstaan. In een dergelijk geval wordt op de betreffende crediteurenlijst de jongste/meest recente datum vermeld. Bestaat er bij de rechtbank behoefte ook de ontstaansdata van de overige vorderingen van die crediteur te weten, dan kan daarvan een pdf Uitdraai worden gemaakt.

SFVonline maakt elke insolventie simpel Win tijd, bespaar kosten, en stop met het handmatig invullen van Excel-sheets voor het afwikkelen van faillisementen. Met SFVonline heb je binnen één klik een Standaard Financieel Verslag. Registreer direct
🍪 Cookies

Mag SFVonline cookies plaatsen? De website kan daardoor verbeterd worden. Meer informatie vindt u in de cookieverklaring.

Accepteer cookies
Liever niet